Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen


Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling

Het foto-elektrisch effect
- Opgave: Foto-elektrisch effect I
- Opgave: Foto-elektrisch effect II
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Radioactief verval
- Opgave: Eigenschappen van straling
- Opgave: Technetiumkoe
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Rekenen met dosisgrootheden
- Opgave: Pacemaker
- Opgave: Dosis ontvangen in een jaar
- OPgave: Dosis ontvangen op den duur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Detectie van ioniserende straling
- Opgave: Wilsonvat
- Opgave: Filmbadge
- Opgave: Geiger-Müller telbuis
- Opgave: Gammacamera
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Uitleg over het foto-elektrisch effect
Zwarte straler
Algemeen filmpje over de verschillende soorten ioniserende straling. Met aandacht voor radioactiviteit en achtergrondstraling.
Algemeen filmpje over de verschillende soorten ioniserende straling. Met aandacht voor detectie en afscherming.
In deze beide filmpjes wordt het verschil uitgelegd tussen bestraling en besmetting.

Wilsonvat in actie

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Opbouw van een atoom: stabiel isotoop versus instabiel isotoop Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Emissiespectra (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Emissiespectra van verschillende elementen (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Spectra van gebonden atomen
Ontstaan van de bandenstructuur van een vaste stof
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Spectrum van een zwarte straler Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Foto-elektrisch effect Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
elektromagnetische golf Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
De werking van een kernsplijtingsreactor Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Principe van Huygens Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Golven en interferentie - spleten

enkele spleet - buiging (monochroom)
dubbele spleet - volledige buiging en interferentie
dubbele spleet - onvolledige buiging en interferentie
tralie - de werking van een tralie (HTML-4!)

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 6 VWO

Hoofdstukken 12 en 13

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstukken 12 en 13

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Hoofdstukken 3, 4 en 5

Terug naar begin van document