Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingCOACHThuis-Opdrachten

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging - Numeriek

Basishandleiding Excel

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandExcel 2013

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRoofjump 1.xlsx
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRoofjump 2.xlsx
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKrachten - Numeriek

Basishandleiding Excel

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestand Excel 2013

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAutovering.xlsx
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBaumgartner.xlsx
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCirkelbeweging en gravitatie - Numeriek

Introductie Coach-modelleren
- Opgave: Kennismaking met Coach-modelleren
- Opgave: GPS-satelliet

Alleen voor geïnteresseerden
- Opgave: Binnenspiegel

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGPS-satelliet.zip
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAutovering 2.xlsl
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBinnenspiegel.xlsl

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Introductie voor Coach-modelleren
Introductie voor Coach-modelleren
Grafiek tekenen
Model van een worp met wrijving

Terug naar begin van document COACHThuis-Opdrachten

Inlogpagina
Compex oefenopdracht Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandcompex
Condensator Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCOACH modelleren
Water opwarmen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCOACH modelleren
Doppler Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCOACH modelleren

Terug naar begin van document