Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKwantummechanica

Licht als golf
- Opgave: Buiging
- Opgave: Spaarlamp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Kwantummechanica
- Opgave: Water uit de ruimte
- Opgave: Elektronen opgesloten in een systeem

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Opgaven
- Opgave: Kleurstofmoleculen
- Opgave: Spectraallijnen
- Opgave: Knikkeren
- Opgave: Trillingen in een HI-molecuul

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Elektronenmicroscopie
- Opgave: Transmissie elektronenmicroscopie
- Opgave: Scanning tunneling microscopie
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Dr Quantum: Het dubbelspleet experiment

Nederlandstalig
Onderstaande 7 YouTube-films vormen een serie van filmpjes die de principes van de quantummechanica beschrijven.

Part 1a

Nederlandstalig

Part 1b

Nederlandstalig

Part 2

Nederlandstalig

Part 3

Nederlandstalig

Part 4

Nederlandstalig

Part 5

Nederlandstalig

Part 6

Nederlandstalig

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Voor onderstaande applet heb je Adobe-Flash nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket.
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandFlash
Dit is het Coachmodel om een golfpakket te simuleren. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCoachmodel
Ga naar:
Wave mechanics - Steps and barrier

This simulation shows the propagation of a gaussian wavepacket when it hits a step or a barrier of potential. (HTML 4!)
Ga naar bestemmingWebsite
Applet voor het oplossen van de Schrödingervergelijking voor verschillende potentialen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Deeltje in een eendimensionale potentiaalput (Flash) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Animaties voor sp-, sp2- en sp3-hybridisastie (Flash) Ga naar bestemmingWebsite
Animaties voor sp-, sp2- en sp3-hybridisastie Ga naar bestemmingWebsite

De werking van een laser.

Probeer de laser eens aan de praat te krijgen.

Ga naar bestemmingWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 6 VWO

Hoofdstuk 13

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 19

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document