Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDeeltjesprocessen

Het Standaardmodel
- Opgave: Bc-meson
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Deeltjesversneller
- Opgave: Werking van een cyclotron

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Kernsplijtingsreactoren
- Opgave: Moderatorkeuze in een kernsplijtingscentrale
- Opgave: Kernafval van een kernsplijtingscentrale

Kernfusiereactoren
- Opgave: Waarom is de kernfusiereactor er nog niet?

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Dit document bevat twee opgaven waarin de werking van deeltjesversnellers nader wordt bekeken.
De tweede opgave is deels een opgave in Coach-modelleren.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDeeltjesversnellers

- Opgave: Deeltjesversneller
- Opgave: De cyclotrondeeltjesversneller

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCyclotron1.zip

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCyclotron2.zip

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Het Standaardmodel
Het Higgsmechanisme

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Voor de applet "Spectrum van een zwarte straler" heb je Adobe-Flash nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket.
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandFlash
De werking van een lineaire deeltjesversneller (HTML 4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Simulatie van een cyclotron deeltjesversneller (Flash) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Kernsplijting Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Niet beschikbaar

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 14

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document