Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMaterie Opgaven ideale gaswet
- Opgave: Diagrammen
- Opgave: Statische druk
- Opgave: vat A en vat B
- Opgave: Waterraket
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Harde bollen + van der Waals krachten
- Opgave: Condenseren
- Opgave: Stollen

Inwendige structuur van harde bollen
- Opgave: Uitzetting

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Warmtetransport
- Opgave: Warmtestransport door stroming, straling en geleiding
- Opgave: Afkoeling van een glas water

Opgaven
- Opgave: Aquarium
- Opgave: Warmtecapaciteit
- Opgave: Mengen
- Opgave: Dubbelglas
- Opgave: Luchtverfrisser

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Experiment van Rutherford
Experiment van Ruthherford
met iets meer uitleg

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Dieselmotor (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Interactie van atomen - van der Waals krachten Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Fasetoestanden van materie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Het experiment van Rutherford Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 VWO

Hoofdstuk 4

Pulsar - 4 VWO

Hoofdstuk 5

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Hoofdstukken 1 en 2

Terug naar begin van document