Inhoud 5 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMagnetische velden Magnetische influentie
- Opgave: Permanente magneten
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Lorentzkracht
- Opgave: Gelijkstroommotor
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: Massaspectrometer
- Opgave: Baan van een proton
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Magnetische inductie
- Opgave: Magneet valt door spoel
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Transformator
- Opgave: Transformator
- Opgave: Treintje in de schuur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Inductie

- Practicum: Inductie

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Terug naar begin van document YouTube

In dit filmpje wordt de rechterhandregel voor spoelen verklaard op basis van het magneetveld van een draad.
Wet van Lenz/ wet van Faraday
Verklaar wat je ziet in dit filmpje.  

Demonstratie van de wet van Lenz in een MRI

Een dik stalen blok valt in een sterk magneetveld.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Lorentzkracht

Lorentzkracht op draad
Lorentzkracht op deeltje

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Deeltje in em-veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Deeltje in em-veld (Flash) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Lineaire versneller (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Generator, dynamo Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Gelijkstroommotor Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Hoofdstuk 10

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 10

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 VWO

Hoofdstuk 6

Terug naar begin van document