Inhoud 5 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandImpuls

Opgaven
- Opgave: Tennisbal
- Opgave: Frontale botsing
- Opgave: Niet-frontale botsing

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Samenvatting voor de onderwerpen Beweging, Krachten, Energie en Impuls.

Je hebt nu een aantal onderwerpen afgerond die in opgaven veelal door elkaar aan bod komen. Het probleem waar je nu tegenaan zult lopen is dat je niet weet welk onderwerp je toe moet passen om een bepaalde vraag te beantwoorden.

In dit document wordt op 1 A4tje aangegeven hoe je systematisch te werk kunt gaan bij examenniveau opgaven.

Wederom geldt dat dit geen afkorting is om werk te besparen, enkel en alleen een hulpmiddel om de grote hoeveelheid kennis die je nu hebt opgebouwd overzichtelijk te houden.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSamenvatting

Terug naar begin van document YouTube

Impuls is in het Engels "momentum".

In dit filmpje wordt Newton's wieg getoond.

In dit filmpje wordt de grootheid impuls uitgelegd.
In dit filmpje wordt een impulsbehoudopgave besproken.

Terug naar begin van document Simulaties

Deze Java applet behandelt de twee uiterste gevallen bij botsingen van twee karretjes: Voor een volkomen elastische botsing geldt dat de som van de kinetische energieën van de beide lichamen constant is. Na een volkomen onelastische botsing echter, hebben beide lichamen dezelfde snelheid; de som van hun kinetische energieën is afgenomen vergeleken met de oorspronkelijke waarde omdat een deel ervan is omgezet in inwendige energie (warmte).

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde

Dit hoofdstuk is nog niet verschenen.

Pulsar

Dit hoofdstuk is nog niet verschenen.

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 VWO

Hoofdstuk 4

Terug naar begin van document