Inhoud 5 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrische velden

Elektrische veldsterkte
- Opgave: Elektrische kracht
- Opgave: Elektrische veldlijnen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: Onweer
- Opgave: Versnelbuis
- Opgave: Vluchttijdmassaspectrometer
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCondensator

Opgaven
- Opgave: Alarminstallatie
- Opgave: Condensator vol, leeg en alles daartussen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

De wet van Coulomb en de definitie van de elektrische veldsterkte
Superpositiebeginsel (drie ladingen)
Het verband tussen de elektrische veldsterkte, de elektrische kracht en de elektrische energie.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Elektrisch veld - veldlijnen en equipotentiaallijnen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Beweging van een testlading in een elektrisch veld.
Volgt een testlading altijd de veldlijnen? (HTML-4!)

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Hoofdstuk 10

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 11

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 VWO

Hoofdstuk 6

Terug naar begin van document