Inhoud 4/5 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGolven Golven
- Opgave: Golf in koord
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Interferentie

- Practicum 7: Interferentie

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Terug naar begin van document YouTube

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe een lopende golf ontstaat.
In dit filmpje wordt uitgelegd hoe een staande golf ontstaat.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Lopende golven

lopende transversale golf
lopende longitudinal golf

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

(u,t)-diagrammen van punten op een touw

Dit is een klein programmaatje dat ik heb geschreven om een paar belangrijke punten betreffende (u,t)-diagrammen duidelijk te maken.
Je hoeft alleen het zip-bestand uit te pakken naar een map en de executable te starten.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandZip-bestand

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Hoofdstuk 9

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 9

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 VWO

Hoofdstuk 4

Terug naar begin van document