Inhoud 4 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektriciteit Basisgrootheden
- Opgave: Geladen bollen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
De wet van Ohm
- Opgave: Herhaling onderbouw
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Energieverbruik in een elektrische schakeling
- Opgave: Schakeling met zekering
- Opgave: Energieverbruik
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Redeneren met elektrische grootheden
- Opgave: Plaats extra weerstand
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Variabele weerstanden
- Opgave: Dimmer
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Spanning versus potentiaal
- Opgave: Potentiaal I
- Opgave: Potentiaal II
- Opgave: Zonvolgsysteem
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Wetten van Kirchhoff
-Opgave: Wetten van Kirchhoff I
-Opgave: Wetten van Kirchhoff II
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Elektrische stroom - Project - Practicum: Vervangingsweerstand
- Practicum: Meterkast
- Practicum: Soortelijke weerstand
- Opgave: Enkelvoudige versus meervoudige draden
- Opgave: Bijzondere samenstelling - Verwarmingslint
- Opgave: Ohms versus niet-Ohms
- Opgave: Oude kerstboomverlichting
- Opgave: LED-lampen

- Opgave: Zekeringsautomaat
- Opgave: Jaarafrekening
- Practicum: Stroomvoorziening in huis
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

In deze video worden de grootheden lading en stroomsterkte uitgelegd.
Het eerste vraagstuk gaat over serie en vanaf minuut 6 over een parallelschakeling.
De wet van Ohm uitgelegd m.b.v. 5 vraagstukken.
De vraagstukken zijn van toenemende moeiljkheidsgraad.
In deze video wordt uitgelegd hoe een spanningsdeler (schuifweerstand) werkt.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Opbouw van een atoom: atoom versus ion Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Wet van Ohm (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Gebruik van een schuifweerstand
In deze applet wordt gedemonstreerd hoe je een schuifweerstand kunt gebruiken als potentiometer oftewel spanningsdeler.
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Elektriciteit opwekking en transport Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 VWO

Hoofdstuk 5

Pulsar - 4 VWO

Hoofdstuk 3

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 VWO deel B

Hoofdstuk 8

Terug naar begin van document