Inhoud 4 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek
Ga naar bestemmingExtra ondersteuning
Ga naar bestemmingHandleidingen

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBasisvaardigheden Significante cijfers en meetonzekerheid
- Opgave1 , opgave 2 en opgave 3
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Meetonzekerheid in berekende grootheden
- Opgave: Dichtheid
- Opgave: Totale lengte
- Opgave: Totale tijd
- Opgave: Vuistregels

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Kromme lijnen recht maken
- Opgave: Massaveersysteem
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Basisvaardigheden

- Practicum 1: Slingertijd
- Practicum 2: Dichtheid
- Practicum 3: Veerconstante

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandVerslagen

Terug naar begin van document YouTube

Significante cijfers
Het YouTube-filmpje geeft een beschrijving van de onderstaande applet die de functie van een schuifmaat simuleert.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

In deze applet wordt uitgelegd hoe je een schuifmaat moet aflezen.
In het bovenstaande YouTube-filmpje wordt de werking van de applet gedemonstreerd.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Met nevenstaande applets kun je het omrekenen van eenheden oefenen. Daarnaast is er ook een applet voor het rekenen met de balansmethode. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 VWO

Hoofdstuk 1

Pulsar - 4 VWO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 VWO deel A

Hoofdstuk 1

Terug naar begin van document Extra ondersteuning

In de vierde en vijfde klas zullen een aantal wiskundevaardigheden, zoals balansmethode en abc-formule, vereist zijn. Nevenstaand document is als extra ondersteuning voor degene die moeite hebben met de wiskunde of degene die een totaaloverzicht willen zien betreffende de vereiste wiskundevaardigheden bij het vak natuurkunde.
Je zult zien dat je geen wiskunde B nodig hebt. Het verschil met de wiskunde uit de onderbouw is het feit dat bij het vak natuurkunde geen mooie gehele getallen of nette breuken worden gebruikt.

Het document laat niet alleen de eenvoudige rekenprobleempjes zien, maar ook de moeilijkste die je tegen kunt komen. Daarbij geldt dat je de moeilijkste rekenproblemen ook het meest zelden tegen zult komen.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRekenvaardigheden
In nevenstaand document wordt nog eens herhaald wat in de onderbouw al uitgebreid aan de orde is geweest, namelijk het omrekenen van eenheden. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandEenheden omrekenen

Terug naar begin van document Handleidingen

Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleidingen COACH 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding 6
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleidingen Microsoft WORD 2010 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding 2010
Basishandleidingen Microsoft EXCEL 2013 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding 2013

Terug naar begin van document