Inhoud 3 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingOnderwerpen
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen

Terug naar begin van document Onderwerpen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Licht   Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Elektriciteit   Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Krachten   Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Elektrische energie   Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Warmte   Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Projecten

Geen beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document