Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingWebsites bij de verschillende onderwerpen
Ga naar bestemmingSimulaties en filmpjes

Terug naar begin van document Aantekeningen

Basisvaardigheden - Eenheden Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandTheorie
  Applet voor het omrekenen van eenheden Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Websites bij de verschillende onderwerpen

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA
Onderwerp: Opbouw van materie en de grootheid temperatuur
Moleculen en temperatuur Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Simulaties en filmpjes

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA
Werking van een brander
 
ijs, water waterdamp
 
Graden Celsius versus Kelvin
 
faseverandering
 
Faseverandering en temperatuur
 

Terug naar begin van document