Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingOnderwerpen
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen

Terug naar begin van document Onderwerpen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Stoffen en dichtheid

De grootheid volume
- Opgave: stuk hout
- Opgave: staaf
- Opgave: polsstok
- Opgave: zwembad

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Eenheden omrekenen
- Opgave: basiseenheden
- Opgave: oppervlakte- en volume-eenheden
De grootheid dichtheid
- Opgave: rekenen met dichtheid
- Opgave: glazen raam
- Opgave: gouden plak
- Opgave: oude munt
Beweging Snelheidseenheden omrekenen
- Opgave: basiseenheden
- Opgave: snelheidseenheden omrekenen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Beweging vastleggen
- Opgave: teken een (x,t)-diagram
- Opgave: teken een (v,t)-diagram
Opgaven
- Opgave: werken met een (x,t)-diagram
- Opgave: snelheid en plaats
- Opgave: schaatsen
- Opgave: de auto van meneer Geerlings
Licht Opgaven
- Opgave: kernschaduw en halfschaduw
- Opgave: schaduw
- Opgave: vergroting
- Opgave: lamp boven tafel (inzicht)
- Opgave: hoe lang is de schaduw
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Kleur
- Opgave: kleur waarnemen
Spiegelbeelden
- Opgave: teken het spiegelbeeld
- Opgave: waar zie je het spiegelbeeld?
- Opgave: verlichte muur
Elektriciteit Basisgrootheden
- Opgave: rekenen aan gemengde schakelingen
- Opgave: wat serie en wat parallel?
- Opgave: gebruik van schakelaren
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Energieverbruik in schakelingen
- Opgave: schakeling met zekering
- Opgave: energieverbruik
- Opgave: batterijen zijn duur
Materie en warmte Fasen van materie
- Opgave: temperatuurschalen
- Opgave: fase van een stof
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Verbrandingswarmte
- Opgave: verbrandingswarmte
- Opgave: houtvuurtje
Rendement
- Opgave: verbrandingswarmte 2
- Opgave: houtvuurtje 2

Rendement
- Opgave: bereik van een auto

Terug naar begin van document Projecten

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document