Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop

 

Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStoffen en dichtheid De grootheid volume
- Opgave: stuk hout
- Opgave: staaf
- Opgave: polsstok
- Opgave: zwembad
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Eenheden omrekenen
- Opgave: basiseenheden
- Opgave: oppervlakte- en volume-eenheden
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

De grootheid dichtheid
- Opgave: rekenen met dichtheid

- Opgave: glazen raam
- Opgave: gouden plak
- Opgave: oude munt

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Grootheden en eenheden
Eenheden omrekenen
lengte, oppervlakte en volume
Dichtheid bepalen met de onderdompelmethode.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA
Zinken, zweven en drijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 2

Terug naar begin van document