Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop

 

Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandLicht Opgaven
- Opgave: kernschaduw en halfschaduw
- Opgave: schaduw
- Opgave: vergroting
- Opgave: lamp boven tafel (inzicht)
- Opgave: hoe lang is de schaduw
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Kleur
- Opgave: kleur waarnemen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Spiegelbeelden
- Opgave: teken het spiegelbeeld
- Opgave: waar zie je het spiegelbeeld?
- Opgave: verlichte muur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Licht en kleur
Direct, indirect en diffuus licht
Kernschaduw en halfschaduw
De spiegelwet
De spiegelwet en het gezichtsveld

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA
Werking van een prisma en verstrooiing Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 8

Terug naar begin van document