Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandLicht Opgaven
- Opgave: kernschaduw en halfschaduw
- Opgave: schaduw
- Opgave: vergroting
- Opgave: lamp boven tafel (inzicht)
- Opgave: hoe lang is de schaduw
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Kleur
- Opgave: kleur waarnemen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Spiegelbeelden
- Opgave: teken het spiegelbeeld
- Opgave: waar zie je het spiegelbeeld?
- Opgave: verlichte muur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Licht en kleur
Direct, indirect en diffuus licht
Kernschaduw en halfschaduw
De spiegelwet
De spiegelwet en het gezichtsveld

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA
Werking van een prisma en verstrooiing Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 8

Licht, kleur, spectrum
H8 - §1 - opgave: 3/4/9

Reflectie en verstrooiing
H8 - §2 - opgave: 14/19

Schaduw
H8 - §2 - opgave: 22/23

Spiegelbeelden
H8 - §3 - opgave: 20/36/38/39

Terug naar begin van document