Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop

 

Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging Snelheidseenheden omrekenen
- Opgave: basiseenheden
- Opgave: snelheidseenheden omrekenen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Diagrammen tekenen
- Opgave: teken een (x,t)-diagram
- Opgave: teken een (v,t)-diagram
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: werken met een (x,t)-diagram
- Opgave: snelheid en plaats
- Opgave: schaatsen
- Opgave: de auto van meneer Geerlings
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Het (x,t)-diagram

Let op! De spreker heeft het over een (s,t)-diagram, maar bedoeld een (x,t)-diagram.
Een (x,t)-diagram maken met een stroboscopische foto.
Snelheid bepalen in een (x,t)-diagram
Afstand bepalen in een (v,t)-diagram
Van (x,t)-diagram naar (v,t)-diagram
Verschillende soorten beweging

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA
Niets beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 6

Terug naar begin van document