Links voor natuurkunde en technologie

Inhoud Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingProfielwerkstuk Ga naar bestemmingTechnologie Ga naar bestemmingZwarte gaten
Ga naar bestemmingOefenen voor het eindexamen Ga naar bestemmingOnderzoek Ga naar bestemmingVanalles
Ga naar bestemmingStartpunten voor verder zoeken Ga naar bestemmingDeeltjesfysica en kernfysica  
Ga naar bestemmingSimulaties Ga naar bestemmingAstronomie  

Terug naar begin van document Profielwerkstuk

De Hogeschool Zuyd biedt leerlingen uit 4/5 HAVO (5/6 VWO) begeleiding bij het maken van profielwerk-stukken met een technisch thema. Ga naar bestemmingHogeschool Zuyd Nederlandstalig
Als jij aan een profielwerkstuk werkt met een technisch of technisch-maatschappelijk onderwerp, kan de Profielwinkel van de Technische Universiteit Eindhoven je daar misschien bij helpen. Ga naar bestemmingProfielwinkel TU Eindhoven Nederlandstalig
Deze website kan je ideeën geven bij het bedenken van een onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Ga naar bestemmingSteunpunt Profielwerkstuk Leiden Nederlandstalig
Studenten en medewerkers van de divisie Natuurkunde en Sterrenkunde willen je helpen bij het opzetten en uitvoeren van je profielwerkstuk, praktische opdracht of een opdracht in het kader van je EXO. Onder deskundige begeleiding kun je zo op de universiteit je grenzen verkennen. Ga naar bestemmingVrije Universiteit Amsterdam Nederlandstalig
Al in de laatste jaren van het VWO kun je gebruik maken van de diensten van de TU Delft bij het maken van je Profielwerkstuk of Ontwerpopdracht.
Je kunt de TU Delft vragen je te helpen bij moeilijke vraagstukken of experimenteel onderzoek (Forum) of een onderwerp voor een werkstuk opdoen (Profiel WS).
Ga naar bestemmingScholierenLab TU Delft Nederlandstalig

Terug naar begin van document Oefenen voor het eindexamen

Alle examens Ga naar bestemmingAlleExamens.nl Nederlandstalig

Examens + Uitwerkingen voor onder andere natuurkunde

Ga naar bestemmingNVON.nl Nederlandstalig
- oefenstof voor het vak natuurkunde zoals opgaven?
- duidelijke uitleg van lastige onderwerpen?
- hulp bij praktische opdrachten en profielwerkstukken?
- alles wat met natuurkunde te maken heeft?
Ga naar bestemmingNatuurkunde.nl Nederlandstalig

Terug naar begin van document Startpunten voor verder zoeken

Wikipedia - internet encyclopedie Ga naar bestemmingWikipedia.com Nederlandstalig

While for the most part a FAQ covers the answers to frequently asked questions whose answers are known, in physics there are also plenty of simple and interesting questions whose answers are not known. Here we list some of these. We could have called this section Frequently Unanswered Questions, but the resulting acronym would have been rather rude.

Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Wat heeft natuurkunde met geneeskunde te maken?
Deze site geeft een overzicht.
Ga naar bestemmingStartpagina Nederlandstalig
The purpose of these free online lessons is to give you a start at improving your scientific knowledge. The material combines physics and chemistry fundamentals in a way that will allow you to excel in future science studies and even become a scientific champion. Ga naar bestemmingSchool for Champions Engelstalig
For students, parents, teachers, scientists, engineers and mathematicians.
More than 14,000 Science Resources sorted by Category, Subcategory, and Grade Level
Ga naar bestemmingFrank Potter's Science Gems Engelstalig
Site over elektricitiet, magnetisme, röntgenstraling en geluid. Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig

Terug naar begin van document Simulaties

Natuurkundige verschijnselen/principes Ga naar bestemmingStartpagina Nederlandstalig
Java Applets on Physics Ga naar bestemmingStartpagina Nederlandstalig en Engelstalig
General Physics Java Applets Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig

Terug naar begin van document Technologie

How Stuff Works
Uitgebreide website die de werking van allerlei apparaten uitlegt.
Ook in boekvorm verkrijgbaar in de mediatheek (Nederlandstalig).
Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Uitleg over de werking van brandstofcellen Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Maglev, a combination of superconducting magnets and linear motor technology, realizes super high-speed running, safety, reliability, low environmental impact and minimum maintenance. Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Uitleg over de werking van magneetzweeftreinen (MAGLEV's) Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Uitleg over de aerodynamica van een racewagen Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
ITER, de volgende generatie kernfusiereactor Ga naar bestemmingITER Engelstalig
JET is the world's largest nuclear fusion research facility.
Its unique features allow us to explore the unknown; to investigate fusion's potential as a safe, clean, and virtually limitless energy source for future generations.
Ga naar bestemmingJET Engelstalig

Terug naar begin van document Onderzoek

De bekende deeltjesversneller van CERN bij geneve Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Max Planck Gesellschaft Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig en Duitstalig

Terug naar begin van document Deeltjesfysica en kernfysica

Deeltjesfysica voor iedereen (geen formules) Ga naar bestemmingDESY Engelstalig en Duitstalig
Large Hadron Collider (LHC). De grote deeltjesversneller bij CERN. Ga naar bestemmingCERN Engelstalig
TESLA. De grote elektronenversneller in planning. Ga naar bestemmingDESY Engelstalig
De wetenschap van materie, ruimte en tijd Ga naar bestemmingFERMI laboratorium Engelstalig
"The particle adventure" ...quarks, neutrino's antimaterie..... Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Introductie tot de quantummechanica. Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
Inleiding tot de stringtheorie (DE THEORIE die de gehele natuurkunde zou moeten beschrijven) Ga naar bestemmingCaltech Engelstalig
De home page van de stringtheoretici Ga naar bestemmingSuperString.COM Engelstalig

Terug naar begin van document Astronomie

Astronomie Ga naar bestemmingAstronomie Engelstalig
Wat is donkere materie en donkere energie? Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig
ESA-site met informatie over het SOHO-project Ga naar bestemmingESA Science: SOHO Engelstalig
NASA-site met informatie over de zon Ga naar bestemmingNASA Engelstalig

Terug naar begin van document Zwarte gaten

Veel gestelde vragen over zwarte gaten. Ga naar bestemmingBerkeley Engelstalig
Zwarte gaten (sommige grappige en informatieve mpeg's) Ga naar bestemmingMTU Engelstalig

Terug naar begin van document Vanalles

Natuurkunde Olympiade ......... vragen en oplossingen Ga naar bestemmingStartpagina Nederlandstalig

Periodiek systeem met extra informatie over de elementen.

Het is uniek ten opzichte van andere Periodiek Systeem webpagina's omdat het zowel gezondheids- alsook milieueffecten van de verschillende
chemische elementen presenteert

Ga naar bestemmingStartpagina Nederlandstalig
Online Tabellenboek voor allerlei natuurconstanten en experimentele gegevens. Ga naar bestemmingStartpagina Engelstalig

Terug naar begin van document