Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSterrenkunde

Het huidige wereldbeeld
- Opgave: Dag, nacht en jaargetijden
- Opgave: Zonsverduistering
- Opgave: Schijngestalten van de Maan

Opgaven
- Opgave: Ganymede
- Opgave: Satellietbanen

Sterren
- Opgave: Spectraallijnen van een ster

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Hoe groot is het heelal, Hoe oud is het en zijn we echt gemaakt van sterrenstof?
De oerknal
Het geocentrisch wereldmodel
Hoe ontstaan jaargetijden?
Hoe ontstaan de schijngestalten van de Maan?
Het ontstaan van een ster.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Midelpuntzoekende kracht Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Omloopbanen van zon, aarde en maan Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Hoofdstuk 10

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 15

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document