Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMenselijk lichaam Het oog
- Opgave: Constructie met negatieve lens
- Opgave: Een nieuwe bril
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Het oor
- Opgave: De werking van het gehoor

deciBel-schaal
- Opgave: Onweersbu
- Opgave: Dameskoor
- Opgave: Sketch en muziekavond
- Opgave: Geluidsoverlast

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
De stem
- Opgave: Opgave: Continuïteitsvergelijking
- Opgave: Opgave: Klankkleur
- Opgave: Stemherkenning
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Globale uitleg over de werking van het oog
Uitleg over het accomoderen van het oog
Globale uitleg over de werking van het oor
Gedetailleerdere uitleg over de werking van het oor
Stembanden in actie

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

In deze applet kun je het beeld van een voorwerp voor een positieve lens bepalen met behulp van constructiestralen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
In deze applet kun je het beeld van een voorwerp voor een negatieve lens bepalen met behulp van constructiestralen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Fourieranalyse (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp.

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 17

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp.

Terug naar begin van document