Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandTrillingen Harmonische trilling
- Opgave: Bol aan veer I
- Opgave: Bol aan veer II
- Opgave: Trillingen in een vrachtauto
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Energiebehoud
- Opgave: Rugzakgenerator
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Slinger

- Practicum 6: Slinger

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Terug naar begin van document YouTube

Trillingen
Resonantie
Demonstratieproef resonantie

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. De applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Trillingen

slinger
massaveersysteem

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Interferentie - zwevende tonen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Fourier Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Resonantie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Gekoppelde slingers Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Hoofdstuk 9

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 5

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Hoofdstuk 2

Terug naar begin van document