Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKrachten Krachten ontbinden en optellen
- Opgave: Bepalen van de resulterende kracht op een fundament
- Opgave: Berekenen van de resulterende kracht op een mast
- Opgave: Tuibrug
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Relevante richting
- Opgave: Lawinegevaar
- Opgave: Opstijgend vliegtuig
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: MAGLEV, de Japanse magneetzweeftrein
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Karretje op helling

- Practicum 5: Karretje ophelling

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Terug naar begin van document YouTube

Vectoren optellen
Vectoren ontbinden

Zwaartepunt

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

krachten optellen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

krachten ontbinden

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstukken 3 en 4

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 7

 

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 11

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO deel A

Hoofdstuk 3

Terug naar begin van document