Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDatatransmissie Digitale datatransmissie
- Opgave: Pulsmodulatie
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Analoog digitaal omzetting
- Opgave: Getallenstelsels
- Opgave: Codering
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

AM-modulatie
In de video onder deze link wordt uitgelegd hoe het netwerk voor mobiele telefonie werkt. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandlink naar video
Mobiele telefonie en gebouwen. Welke problemen kunnen zich voordoen?

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

Voor de laatste twee applets heb je de WOLFRAM CDF-player nodig. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCDF-player
AM-Modulatie van een eenvoudig signaal (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
AF-Modulatie van een eenvoudig signaal (HTML-4!) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Spectrum van AM-Modulatie van een eenvoudig signaal (WOLFRAM) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Spectrum van AF-Modulatie van een eenvoudig signaal (WOLFRAM) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Hoofdstuk 9 paragraaf 6

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 14

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document