Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging Beweging
- Opgave: Aventador LP 700-4 Roadster
- Opgave: Vliegtuig op startbaan
- Opgave: Opgave: Fietser voor stoplicht
- Opgave: Stevige oren
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Vrije val
- Opgave: Vrije val
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
(Plaats,tijd)-diagram versus (afstand,tijd)-diagram
- Opgave: Verplaatsing versus afgelegde weg
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Gemiddelde snelheid
- Opgave: Speed versus velocity
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Kogelbaan

- Practicum 4: Kogelbaan

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging - Numeriek Basishandleiding Excel
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandExcel 2013
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRoofjump 1.xlsx
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRoofjump 2.xlsx

Terug naar begin van document YouTubeRaaklijn tekenen
Steilheid berekenen
Vrije val
Vrije val op de maan

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

Met ingang van Java 7 Update 51 kunnen applets die niet voldoen aan de laatste beveiligingsregels, niet meer zomaar worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste applets worden opgestart als je diverse pagina's bezoekt tijdens het surfen op internet. Sommige applets voor natuurkunde worden door deze algemene maatregel echter ook geblokkeerd. Deze applets zijn aangegeven met (HTML 4!). Je kunt de applets echter nog steeds draaien door deze site expliciet toestemming te geven om applets te draaien.

Kijk voor instructies hier.

eenparige en eenparig versnelde beweging Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Snelheid op één tijdstip versus gemiddelde snelheid Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstuk 2

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 2

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO deel A

Hoofdstuk 2

Terug naar begin van document