Elastische en onelastische botsingen


Deze app behandelt de twee uiterste gevallen bij botsingen van twee karretjes: Voor een volkomen elastische botsing geldt dat de som van de kinetische energieën van de beide lichamen constant is. Na een volkomen onelastische botsing echter, hebben beide lichamen dezelfde snelheid; de som van hun kinetische energieën is afgenomen vergeleken met de oorspronkelijke waarde omdat een deel ervan is omgezet in inwendige energie (warmte).

De totale impuls van de beide lichamen blijft gelijk, ongeacht het soort botsing (elastisch of onelastisch). De beweging van het gemeenschappelijke zwaartepunt (aangegeven met een gele stip) wordt niet beïnvloed door het botsingsproces.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

 

Bediening van de applet:

 


 

URL: http://www.walter-fendt.de
© Walter Fendt, 7 november 1998
© Nederlandse bewerking: Teun Knoops 2000
Laatst aangepast op 20 december 2017

De begeleidende tekst is aangepast door R.H.M. Willems