Model van een draaimolen
(middelpuntzoekende kracht)


De richting en snelheid van een bewegend voorwerp zijn volgens de eerste wet van Newton (traagheidswet) constant als er geen krachten op het voorwerp werken. Bij een cirkelvormige beweging is de bewegingsrichting niet constant en dus moet er een kracht, de zogenoemde middelpuntzoekende kracht aanwezig zijn, die werkt in de richting van de draaias. Dit vereenvoudigde model van een draaimolen laat deze middelpuntzoekende kracht zien.

Noot: Deze simulatie gaat uit van een cirkelvormige beweging met een constante hoeksnelheid. Er wordt geen rekening gehouden met het versnellen of vertragen bij het kiezen van een andere hoeksnelheid. De invloed van de luchtwrijving wordt ook verwaarloosd.

This browser doesn't support HTML5 canvas!


 

Bediening van de applet:


 

URL: http://www.walter-fendt.de
© Walter Fendt, 10 maart 1999
© Nederlandse bewerking: Teun Knoops 2000
Laatst aangepast op 20 december 2017

De begeleidende tekst is aangepast door R.H.M. Willems