Electromagnetische golven

Deze animatie laat een elektromagnetische golf zien en wel een lineair gepolariseerde golf, die zich voortplant in de positieve x-richting. De vectoren van het elektrisch veld lopen parallel aan de y-as, de vectoren van het magnetisch veld lopen parallel aan de z-as.

 

Java runtime environment not installed or deactivated
URL: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/emwave_nl.htm
© Walter Fendt, 20 september 2000
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 24 januari 2003

De begeleidende tekst is aangepast door R.H.M. Willems