Gelijkstroommotor

Deze applet toont het principe van een gelijkstroommotor. In plaats van een spoel met veel windingen en een ijzeren kern is slechts een spoel met één winding getekend. De as waarom de winding draait is i.v.m. de duidelijkheid van de tekening weggelaten.

Let ook op de werking van de commutator.


Java runtime environment not installed or deactivated 

Gebruik van de applet

 
URL: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/electricmotor_nl.htm
© Walter Fendt, 29 november 1997
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 24 januari 2003

De begeleidende tekst is aangepast door R.H.M. Willems