Beweging van een geladen deeltje in een em-veld

In deze applet wordt de beweging van een geladen deeltje in een elektromagnetisch veld gesimuleerd.
Het magneetveld staat in deze applet altijd in de y-richting. Het elektrisch veld kun je echter instellen door de waarden voor Ex, Ey en Ez in te voeren in de betreffende tekstvakken.
Een deeltje in een elektromagnetische veld zal een elektrische kracht ondervinden en kan een lorentzkracht ondervinden. In deze applet wordt verondersteld dat de zwaartekracht verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de andere krachten.

 

 


 

Bediening van de applet:


 1. Het deeltje start altijd in de oorsprong van het assenstelsel.
 2. De richting van het magneetveld wordt weergegeven met een blauwe pijl.
 3. De richting van het elektrisch veld wordt weergegeven met een rode pijl.
 4. De zwarte pijl in het xz-vlak geeft de richting van de snelheid weer.
 5. Je kunt de waarden voor de velden aanpassen in de betreffende tekstvakken.
  De waarden worden actief nadat je RETURN hebt gedrukt!
 6. Je kunt het assenstelsel verplaatsen door de oorsprong met de linker muisknop te verslepen.
 7. Je kunt het assenstelsel draaien door met de rechter muisknop te slepen.
 8. Je kunt de beginsnelheid aanpassen door met de linker muisknop de zwarte pijl voor de beginsnelheid lang of korter te maken.

 

Druk op start om de simulatie te starten.

 1. De positie, snelheid en periode van de beweging wordt weergegeven in de linker bovenhoek.
 2. De baan wordt weergegeven in groen.
  Als de baan niet in het xz-vlak blijft wordt de projectie van de baan op het xz-vlak weergegeven in zwart.
 3. Een rode pijl geeft nu de snelheid van het deeltje weer.
  Een blauwe pijl geeft de resulterende kracht op het deeltje weer.
 4. Door met de linker muisknop in de applet te klikken kun je simulatie pauzeren.
  Nogmaals klikken laat de animatie hervatten.This page is translated from Charged particle motion in E/B Field by R.H.M. Willems.