Baan van een testlading in een elektrisch veld


Dit is een oude HTML-4 applet en werkt alleen in Internet Explorer.

In onderstaande applet wordt de baan weergegeven die een testlading in het elektrisch veld van de twee grote ladingen zal volgen. 


 

Bediening van de applet:

 

 

 


This page is translated from Trajectory of a test charge in electric field by R.H.M. Willems.