Arbeid


Dit is een oude HTML-4 applet en werkt alleen in Internet Explorer.


Onderstaande applet laat zien hoeveel arbeid je moet verrichten om de massa te verplaatsen.
De massa ondervindt alleen de kracht die jij uitoefent en de zwaartekracht. Je kunt duidelijk zien dat je natuurkundig gezien geen arbeid verricht als je de massa horizontaal verplaatst.

 

 


Deze applet is afkomstig van http://lectureonline.cl.msu.edu

De begeleidende tekst is aangepast door R.H.M. Willems