Terug naar begin van document Theoretische natuurkunde

Het verklaren van alle krachten in de natuur
met een allesomvattende theorie, dat is het
doel van de theoretische natuurkunde.
Wat is de ware aard van het universum?
UNIversus of MULtiversum?

Relativiteittheorie en quantummechanca
combineren tot één theorie.

Hoe?

Stringtheorie is een mogelijkheid.

The universe in a nutshell
Hoe werkt het heelal?


Terug naar begin van document